Tryk på samletitlen for at lytte til salmen via salmebogen.dk

Afspilleren befinder sig i venstre side.

3 - Lovsynger Herren, min mund og mit indre
5 - O, havde jeg dog tusind tunger
8 - Om alle mine lemmer
10 - Alt, hvad som fuglevinger fik
11 - Nu takker alle Gud
26 - Nærmere, Gud, til dig
31 - Til himlene rækker din miskundhed, Gud
33 - Han, som har hjulpet hidindtil
34 - Gud skal alting mage
35 - På Gud alene
36 - Befal du dine veje
46 - Sorrig og glæde de vandre til hobe
49 - Ingen er så tryg i fare
50 - Under dine vingers skygge
51 - Jeg er i Herrens hænder
52 - Du, Herre Krist
121 - Dejlig er jorden
122 - Den yndigste rose er funden
192 - Hil dig, Frelser og Forsoner
217 - Min Jesus, lad mit hjerte få
218 - Krist stod op af døde
224 - Stat op, min sjæl, i morgengry
227 - Som den gyldne sol frembryder
233 - Jesus lever, graven brast
236 - Påskeblomst! hvad vil du her
289 - Nu bede vi den Helligånd
305 - Kom, Gud Helligånd, kom brat
321 - O kristelighed
336 - Vor Gud han er så fast en borg
375 - Alt står i Guds faderhånd
401 - Guds ord det er vort arvegods
402 - Den signede dag med fryd vi ser
439 - O du Guds Lam! med korsets skam
520 - Du, som freden mig forkynder
524 - Hør mig, skaber mild
525 - O Jesus, morgenstjerne
526 - Vor Herre Jesus, Gud og mand
527 - Når syn og hørelse forgår
528 - Når tid og time er for hånd
529 - Med sorgen og klagen hold måde, Guds ord
531 - Eja, min sjæl ret inderlig
532 - Nu ledet er min lille
533 - Jeg er rede til at bede
534 - Hvo ved, hvornår mit liv har ende
535 - Nu! jeg har vunden
536 - Udrust dig, helt fra Golgata
537 - Lær mig, o skov, at visne glad
538 - At sige verden ret farvel
539 - Mit lys i mørke, Jesus sød
540 - En liden stund
541 - Vær du mig nær
542 - Døden er den sidste fjende
543 - Jeg lever – og ved hvor længe fuldtrøst
544 - Som dug på slagne enge
545 - Sejervindersken på jorden
546 - Herrens venner ingen sinde
547 - Man siger, livet har bange kår
548 - Han kom til os fra Himmerige

549 - Vi takker dig for livet
550 - Nu er livet gemt hos Gud
551 - Der er en vej, som vi alle går alene
552 - Nu har du taget fra os
553 - Min største hjertens glæde
554 - Om Himmerigs rige vi tales ved
555 - Jeg ved et evigt Himmerig
556 - I Himmelen, i Himmelen
557 - Her vil ties, her vil bies
558 - Når mit øje, træt af møje
559 - O Helligånd! mit hjerte
560 - Det livets ord vi bygger på
561 - Jeg kender et land
562 - Som markens blomst henvisner fage
563 - Sørger ej for dem, der sove
564 - Tænk, når engang den tåge er forsvunden
565 - Med sorgen og klagen hold måde! Du mindes
566 - Er livet alt lifligt herneden
567 - Jeg er fremmed, jeg er en pilgrim
568 - Livsalige dag, som i håbet vi venter
569 - Ja, engang mine øjne skal
571 - Den store hvide flok vi se
674 - Sov sødt, barnlille
675 - Gud, vi er i gode hænder
728 - Du gav mig, o Herre, en lod af din jord
729 - Nu falmer skoven trindt om land
732 - Dybt hælder året i sin gang
754 - Se, nu stiger solen af havets skød
764 - Til hvile solen går
770 - Jeg er træt og går til ro
773 - Bliv hos os, når dagen hælder
778 - Fred hviler over land og by
783 - Kirkeklokke! mellem ædle malme
784 - Altid frejdig, når du går
785 - Tunge, mørke natteskyer
786 - Nu går solen sin vej
712 - Vær velkommen, Herrens år (Nytår)
713 - For dig, o Herre, som dage kun
714 - Kom, hjerte, tag dit regnebræt
715 - O Gud, som tiden vender
716 - Guds godhed vil vi prise
717 - I går var hveden moden
718 - Året, som i dag oprinder
719 - Lad tidens hjul omdrive
720 - Som året går
721 - Frydeligt med jubelkor
722 - Nu blomstertiden kommer
723 - Naturen holder pinsefest
724 - Solen stråler over vang
725 - Det dufter lysegrønt af græs
726 - Gak ud, min sjæl, betragt med flid
727 - Gud, du fra dine de herlige højeloftssale
728 - Du gav mig, o Herre, en lod af din jord
729 - Nu falmer skoven trindt om land
730 - Vi pløjed og vi så’de
731 - Nu står der skum fra bølgetop
732 - Dybt hælder året i sin gang
733 - Skyerne gråner, og løvet falder


Søhøjlandets Begravelser & Blomstergalleri