Højtideligheden

Vi kan afholde forskellige former for højtideligheder og tilpasser hver enkelt afsked efter de pårørendes ønske.

 

Bisættelse eller begravelse?

Vi kan afholde en bisættelse, hvorefter afdødes kiste bliver kørt til krematoriet.
Hvis I som pårørende ønsker en begravelse, så bliver afdødes kiste sænket ned på det valgte gravsted.

 

Medlem af Folkekirken?

Hvis afdøde var medlem af Den danske Folkekirke, så holder vi oftest en højtidelighed i kirken i det sogn, hvor afdøde boede. Vi hjælper gerne med kontakt til præst og kirke. Derefter skal I som pårørende aftale valg af salmer og selve forløbet i kirken ved et møde med præsten. Personlige oplysninger til en mindetale gives også til præsten.

Hvis I som pårørende har ønsker om solosang eller -spil i kirken, så skal dette godkendes af præsten.

 

Ikke medlem af Folkekirken?

Hvis afdøde ikke var medlem af Folkekirken, så kan vi selv sammensætte en højtidelighed, præcis sådan som I som pårørende ønsker det. Denne højtidelighed kan f.eks. foregå fra afdødes hjem, i kirkegårdskapellet eller fra sygehusets kapel.

 

Ingen højtidelighed?

Hvis afdøde ikke ønskede en højtidelighed, kan vi undlade denne. Var afdøde medlem af Folkekirken, kan præsten dog foretage jordpåkastelse og velsignelse ifølge det kristne ritual.


Søhøjlandets Begravelser & Blomstergalleri