Bedemand Henriette Mortensen:

Jeg startede Søhøjlandets Begravelser i 2002, udfra et ønske om, at drive en sober og reel bedemandsvirksomhed, hvor værdier som service, omsorg og fairness er i fokus. Jeg bor i Ry og har tre dejlige børn.  Det er magtpåliggende for mig, at tilgodese jeres behov, og medvirke til at skabe en smuk afsked for jeres kære. Hos os kan ceremonien planlægges fuldstændig efter jeres ønsker, og til en pris der passer til jeres budget.

Min arbejdsmæssige baggrund spænder vidt omkring, lige fra servicebranchen, over det administrative og til håndværksmæssige uddannelser.

Personligt rummer mit liv en del ting, bl.a. dødsfald og kronisk sygdom. Det har givet mig en stor indsigt i, hvordan jeg kan reagere i krise og sorg, og jeg har lært hvordan jeg kan finde en vej videre gennem livet.

Jeg har mistet en søn, og det har naturligvis præget en stor del af mit liv. Jeg vælger at handle ud fra en forståelse af, at døden er en naturlig del af livet. Måden hvorpå døden skal komme, kan skræmme eller lindre alt efter omstændighederne.

Bedemand Henriette Mortensen

Bedemand Henriette Mortensen

Bedemand Bettina Plougmann:

Jeg er søster til Henriette, som startede bedemandsfirmaet i år 2002.

Jeg bor nær Skive med min mand og vores tre døtre.

Jeg har i mange år arbejdet i sundhedsvæsenet, som Social- og Sundhedsassistent, hvor jeg har været med til at gøre livets sidste timer til en god og værdig oplevelse, for såvel den døende som de pårørende. Det føltes som en naturlig udvikling for mig, da jeg siden kom indenfor bedemandsfaget, og jeg synes at jeg her kan videreføre mine erfaringer indenfor sundhedsplejen.

Hele vores intention er at drive en fair, professionel, omsorgsfuld og venlig bedemandforretning. En god oplevelse for jer, er det centale for os.

Bedemand Bettina Plougmann

Bedemand Bettina Plougmann

Vi hjælper med

  • Udfærdigelse af de nødvendige dokumenter i forbindelse med dødsfald og højtidelighed
  • Aftale med præst og kirke eller kapel
  • Iklædning af afdøde og ilægning i kiste
  • Eventuel udsyngning eller fremvisning af afdøde
  • Bestilling af kiste, urne og blomster
  • Udformning og indrykning af dødsannonce
  • Rustvognskørsel og evt. kørsel af blomster
  • Mindesammenkomst
  • Ansøgning om begravelseshjælp fra kommunen, sygeforsikring og fagforening
  • Vejledning vedrørende skifteret og advokatbistand

Søhøjlandets Begravelser & Blomstergalleri