Hvornår er urnen klar?

Cirka en uge efter bisættelsen er afdødes urne klar til at blive sat ned på det valgte gravsted. Vi giver besked, når urnen er klar, så vi i fællesskab kan aftale et tidspunkt for nedsættelse af urnen.

 

Hvem deltager ved urne-nedsættelsen?

Ud over de pårørende, der ønsker at deltage, så deltager vi som bedemænd også ofte ved urne-nedsættelsen. Hvis I som pårørende ønsker det, så er der mulighed for selv at hente urnen på krematoriet og aftale det fornødne med graveren på kirkegården.

 

Urne-nedsættelsen

Ved urne-nedsættelsen kan vi selv arrangere forløbet. Nogle pårørende ønsker blot at sænke urnen og derefter lade graveren dække graven. Andre ønsker, at vi sammen beder et Fadervor, læser et digt eller synger en salme. Nogle præster deltager også ved nedsættelsen af urnen efter de pårørendes ønske.

 

Spredes over havet?

Hvis afdødes aske skal spredes over havet, så kan I som pårørende selv arrangere det og afhente urnen kort forinden på krematoriet.

 

Urne-nedsættelse i skov områder

Den 22. maj 2008 blev der lovmæssigt åbnet mulighed for, at urner kan nedsættes i særligt godkendte skovområder. Det kan for eksempel lade sig gøre i Silkeborg-området, læs mere på www.skk.dk


Søhøjlandets Begravelser & Blomstergalleri